Vårt förlags syfte är att publicera värdefull litteratur, dvs. sådan som har något att säga den moderna människan, både i fråga om liv, tro och vetenskap. Förlagets erbjudande omfattar böcker som handlar om religion, filosofi, teologi, historia, psykologi och sociologi, pedagogiska böcker och guider av olika slag, samt ett utbud av böcker för ungdomar och barn.

Förlaget PETRUS strävar efter att tillhandahålla publikationer som försöker att på något sätt hjälpa den moderna människan att bygga ett värdefullt och framgångsrikt liv. Till förlagets utbud hör böcker som visar kraften hos Kärleken (som är den enda vägen till lycka), och böcker som ger läsaren tillgång till den visdom som många uppskattade experter på människans själ och känslighet delar med sig av. De böcker PETRUS publicerar främjar FAMILJEN som det högsta värdet i människans liv. Förlaget ger även ut publikationer som hjälper människan att bli bättre och lyckligare, samt att skönja många spår av det Goda runt omkring sig. Varje god bok är också ett nationellt och kulturellt arv som vi vill stödja.

Tack för att Ni läser våra böcker! Vad vore ett förlag utan läsare? Tack vare Er utvecklar vi oss. Jag skulle också vilja tacka alla de som med stort och varmt engagemang deltar i alla skeden av vårt utgivningsarbete, dvs. författare, förlagets handelspartner och kontrahenter, tryckeriet och alla anställda vars namn ofta inte nämns i publikationerna och är okända för läsarna. Utan deras hängivna, tysta och diskreta arbete – som ibland är oerhört mödosamt och ödmjukt – skulle våra böcker inte existera. Tack!

Kära Läsare! Jag är övertygad om att vårt förlags erbjudande åtminstone delvis möter Era förväntningar. Ni är dessutom välkomna med förslag, idéer och synpunkter. Vi är mycket tacksamma för dem och vi ska analysera dem noga.


dr Paweł Piotrowski
förlagschef
Förlaget PETRUS

 

 

Vår förläggargrupp:

1. 
Paweł Piotrowski - förlagschef
2. 
Mirosław Krzyszkowski - chefredaktör
3. 
ks. prof. Tomasz Jelonek
4.
 Magdalena Przetaczek
 (sekreterare)