Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
29,90 zł
ks. Marek Starowieyski
39,90 zł
ks. Roman Zapała
19,90 zł
ks Henryk Jagodziński
39,00 zł
Andrzej Zwoliński
89,00 zł
Agnieszka Szala
39,00 zł
Leon Zdzisław Pokorski (OFM)
39,00 zł
Michał Drożdż, Katarzyna Drąg
69,00 zł