Andrzej Zwoliński
79,00 zł
ks. Tomasz Jelonek
29,90 zł
ks Stefan Misiniec
59,90 zł
Przemysław B. Tomanek, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
25,00 zł
Kolegium Redakcyjne, Dominika Sozańska, Ireneusz Świtała
25,00 zł
Andrzej Zwoliński
33,00 zł
Robert Paweł Kamin
25,00 zł
Paweł Dąbrowski
39,90 zł
Leszek Łysień
47,00 zł
ks. Marek Starowieyski
46,00 zł