Jan Galarowicz
0,00 zł
ks. Krzysztof Maj
49,90 zł
ks. Marek Starowieyski
19,00 zł
ks Stefan Misiniec
29,90 zł
Jarosław Iwaszkiewicz
19,00 zł
ks Stefan Misiniec
29,00 zł
Jan Galarowicz
33,00 zł
Bogdan Siwiec
19,00 zł
Jan Galarowicz
29,90 zł
Elżbieta Sowa - Sikorska
15,00 zł
Cezary Kacprzak
19,00 zł
Jan Galarowicz
20,00 zł
Sławomir Szyszka
29,00 zł
Jan Galarowicz
29,00 zł
Bogdan Siwiec
24,90 zł
Wiesław Szuta
33,00 zł
ks. Krzysztof Stępniak
49,00 zł