Propozycje wydawnicze prosimy wysyłać mailem na skrzynkę ogólną Wydawnictwa (wydawnictwo@wydawnictwopetrus.pl) lub pocztą tradycyjną na adres:

Wydawnictwo PETRUS
Urząd Pocztowy w Wieliczce
skr. poczt. nr 12
32-020 Wieliczka

Uprzejmie informujemy, że nie odsyłamy publikacji, bez względu na przyjęcie publikacji do wydania lub nie. W przypadku zainteresowania propozycją wydawniczą, sami kontaktujemy się z autorem w ciągu miesiąca.