Účelem nakladatelství PETRUS je poskytování hodnotné literatury, čili takové, která má něco říčt současnému člověku jak ve věcech života, tak ve věcech víry a vědy. Proto se v jeho nabídce nacházejí knížky s náboženskou, filozofickou, historickou, psychologickou, sociologickou a pedagogickou tematikou, z různého druhu příručkami, nakonec i paletou knížek pro mládež a děti.
Nakladatelství PETRUS se snaží vydávat publikace z literatury, která se nějak pokouší pomoci současnému člověku budovat hodnotný a zdařilý život. V nabídce se nacházejí knížky, které ukazují moc Lásky (jež je jedinou cestou k štěstí) i takové, které pomáhají čerpat z moudrosti mnoha vážených znalců lidské duše a citlivosti. Vydávané PETRUSEM publikace chtějí také sloužit promoci RODINY jako nejvyžší hodnoty v lidském životě. Nakladatelství publikuje rovněž  takové knížky, které pomáhají člověku stávat se lepším a šťastnějším i vnímat kolem sebe stopy Dobra. Každá dobrá knížka je zároveň kulturním a národním dědictvím, a takové publikace chceme vydávat.

Děkujeme Vám za čtění naších knížek. Bez Čtenářů nakladatelství nemůže existovat. Díky Vám se rozvijíme, a proto děkuji. Děkuji také těm, kteří na každém úseku produkce knížky mají k ní srdečný vztah, tedy autorům, obchodním partnérům a kontrahentům nakladatelství, tiskarně a všem pracovníkům, kteří nejsou Vám známí jménem a přijmením, a také nejsou vyjmenování v publikacích. Bez jejích obětavé, tiché, diskrétní, náročné – mravenčí a velmi pokorné práce – tyto knížky by vůbec neexistovaly. Děkuji.

    Vážení, drazí Čtenáři, jsem přesvědčen, že nabídka nakladatelství PETRUS aspoň částečně splní Vaše očekávání. Jsme otevření Vaší sugescím, poznámkam a nabídkam. Každou z nich pečlivě rozvážíme a za každou velmi děkujeme.

               
dr Paweł Piotrowski
ředitel
nakladatelství PETRUS

przekład: Andrzej Babuchowski