Ο σκοπός του Εκδοτικού Οίκου είναι να δραστηριοποιείται στην έκδοση ποιοτικών βιβλίων, δηλαδή βιβλίων τα οποία έχουν να πουν κάτι στον σύγχρονο άνθρωπο καθώς και για την ζωή του, την θρησκεία και την επιστήμη. Για αυτό τον λόγο στη εκδοτική παραγωγή βρίσκονται εκδόσεις σχετικά για την θρησκεία, φιλοσοφία, θεολογία, ιστορία, ψυχολογία, παιδαγωγία σε διάφορους οδηγούς, κοινωνιολογία και στο τέλος η γάμα βιβλίων για τους έφηβους και τα παιδία.


Ο εκδοτικός οίκος PETRUS φροντίζει να δραστηριοποιείται στην έκδοση βιβλίων τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν τον σύγχρονο άνθρωπο να χτίζει μια ποιοτική και πετυχημένη ζωή. Στην προσφορά του εκδοτικού οίκου βρίσκονται βιβλία οποία δείχνουν την δύναμη της Αγάπης (οποία είναι το μοναδικό μονοπάτι για την ευτυχία) και τα βιβλία οποία παρέχουν την σωφροσύνη των εμπειρογνώμων της ανθρώπινης ψυχής και ευαισθησίας. Η εκδοτική παραγωγή του οίκου θέλει να προωθεί την Οικογένεια, η οποία είναι η ανώτερη αξία στην ανθρώπινη ζωή. Ο εκδοτικός οίκος δημοσιεύει και βιβλία οποία βοηθούν των άνθρωπο να γίνει καλύτερος και πιο ευτυχισμένος και να αντιλαμβάνει γύρο του τα πολλά ίχνη του Καλού. Κάθε βιβλίο είναι επίσης πολιτιστική και εθνική κληρονομιά και τέτοιες εκδόσεις θέλουμε να δημοσιεύουμε.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αναγνώστες των βιβλίων μας. Χωρίς τους αναγνώστες, εσάς, ένας εκδοτικός οίκος δεν θα μπόρεσε να υπάρχει. Χάρη σε σας, εξελισσόμαστε, για αυτό ευχαριστώ. Ευχαριστώ και αυτούς, οι όποιοι βρίσκονται σε κάθε στάδιο της έκδοσης και την αντιμετωπίσουν με εγκάρδια. Τους συγγραφές, τους εμπορικούς συνεταίρους και τους συμβαλλομένους του εκδοτικού οίκου, το τυπογραφείο και όλους τους εργαζόμενους οποίους ονόματα είναι άγνωστα για σας και δεν εμφανίζονται στις εκδόσεις. Χωρίς την αφοσιωμένη δουλεία τους, την σιωπηλή, διακριτική και κουραστική –καμιά φορά υποχωρητική και ταπεινή δουλεία – αυτά τα βιβλία δεν θα υπήρχαν. Ευχαριστώ.

Κυρίες και Κύριοι, πολύτιμοι αναγνώστες, είμαι βεβαίως ότι η προσφορά του εκδοτικού οίκου PETRUS πραγματοποιεί, έστω και εν μέρει, τις προσδοκίες σας. Είμαστε ανοιχτή για της προτάσεις σας και τα κάθε είδους σχόλια. Κάθε ένα από αυτά θα μελετήσουμε προσεχτικά και για κάθε ένα ευχαριστούμε πολύ.

 
Διδάκτορας Paweł Piotrowski
Γενικός διευθυντής
του εκδοτικού οίκου PETRUS


Το εκδοτικό συμβούλιο:

  1. Paweł Piotrowski – Γενικός διευθυντής του εκδοτικού οίκου
  2. Mirosław Krzyszkowski – Γενικός συντάκτης
  3. Ο ιερέας, καθηγητής Tomasz Jelonek
  4. Magdalena Przetaczek (γραμματέα)