Tadeusz Ślipko (SJ)
75,00 zł
Tadeusz Ślipko (SJ)
65,00 zł
Tadeusz Ślipko (SJ)
75,00 zł
ks. Stanisław Warzeszak
39,00 zł
ks. Stanisław Warzeszak
49,00 zł
ks. Grzegorz Mrowiec
7,90 zł
ks. Marek Starowieyski
19,00 zł
Paweł Piotrowski, ks. Marek Starowieyski, Jerzy Trela
25,00 zł
Paweł Piotrowski
12,00 zł
ks. Tomasz Szałanda
20,00 zł
ks. Tomasz Szałanda
25,00 zł
ks. Marian Polak
15,00 zł
Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
25,00 zł