Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalnej (nr 5)

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
162
Oprawa:
miękka
Wymiary:
168x240
ISBN:
ISSN 2543-6104
Rodzaj publikacji:
czasopismo (Rocznik)


Piąty numer czasopisma „Homo et Societas. Wokół pracy socjalnej” ukazuje się w czasie zupełnie szczególnym. Wybuch epidemii COVID-19 w 2020 roku spowodował, iż zaczęto mówić, że właśnie teraz rozpoczął się XXI wiek.

Niewątpliwie jest to wydarzenie o zasięgu globalnym, o prawdopodobnie przełomowym znaczeniu w rozwoju naszej cywilizacji. O niczym innym nie pisało się i nie mówiło więcej w bieżącym roku, niż właśnie o pandemii koronawirusa i jej wpływie na nasze życie, w tym na kwestie socjalne, na politykę społeczną oraz pracę socjalną wykonywaną w tych wyjątkowo trudnych okolicznościach. Echa tego dyskursu odnajdujemy również w bieżącym numerze „Homo et Societas”, choćby w artykule na temat skutków pandemii COVID-19 w obszarze ekologicznych ruchów społecznych. Ale ślady tegorocznej, ekstraordynaryjnej atmosfery społecznej dostrzec można  także w innych artykułach, zamieszczonych w niniejszym numerze czasopisma – na przykład w tekście poruszającym problem niezwykle aktualny w czasie izolacji pandemicznej – kwestię przemocy w rodzinie; w artykule o wypaleniu zawodowym czy rozważaniach na temat cudzoziemców w Polsce. Warto zwrócić uwagę także na cykl artykułów zagranicznych autorów. Pozwalają one zapoznać się z aktualnymi zagadnieniami z obszaru polityki społecznej z perspektywy analiz prowadzonych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

 

Homo et Societas jest czasopismem interdyscyplinarnym lokującym się w obszarze nauk o polityce i administracji, nauk o bezpieczeństwie, socjologii i pedagogiki. Poruszana w nim problematyka dotyczy zarówno szeroko rozumianej pracy socjalnej, jak i wielowymiarowej analizy kwestii i problemów społecznych, takich jak wykluczenie,  zadania polityki społecznej i sposoby jej realizacji, służby społeczne i ich problemy,  klienci pomocy społecznej i bariery, jakie napotykają.

Redakcja zaprasza do współpracy  wszystkich naukowców  pragnących podzielić się   praktyczną i teoretyczną  refleksją badawczą.