Andrzej Zwoliński
29,00 zł
ks. Tomasz Jelonek
29,90 zł
ks Stefan Misiniec
59,90 zł
Kolegium Redakcyjne, Dominika Sozańska, Ireneusz Świtała
25,00 zł
Andrzej Zwoliński
49,90 zł
Robert Paweł Kamin
25,00 zł
ks. Leszek Łysień
47,00 zł
ks Henryk Jagodziński
30,00 zł