Paweł Dąbrowski
39,90 zł
Leszek Łysień
47,00 zł
ks. Marek Starowieyski
46,00 zł
ks Henryk Jagodziński
30,00 zł
Robert Paweł Kamin
29,00 zł
Wojciech Glac, Krzysztof Nawrocki, Ewelina Zdebska
0,01 zł
Magdalena Lubińska-Bogacka
39,00 zł