Antoni Kępiński

seria: "Wielcy Ludzie NAUKI i KULTURY"

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
400
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-050-6
Rodzaj publikacji:
książka


Zmarły w 1972 roku krakowski lekarz  - psychiatra, pozostawiając niezwykle bogatą spuściznę serca i myśli zachowuje swoją aktualność wyrażoną słowami „non omnis moriar”. Jego życie, które wybiegało poza tradycyjne ramy medycyny i psychiatrii dedykował człowiekowi choremu. Zaś dorobek intelektualny, który doczekał się wielu wydań, pozostawał i pozostaje przedmiotem refleksji naukowej różnych dziedzin wiedzy. Jako filozofujący psychiatra zastanawiał się nad etiologią zaburzeń psychicznych i strukturą człowieka w jego sferze biologicznej, psychicznej i etycznej.

Książka ukazuje aksjologię i etykę życia ludzkiego poprzez doświadczenia sytuacji granicznych oraz zaburzeń psychicznych. Związek etyki z psychologią a nawet z psychiatrią pozwala na poznanie psychicznych uwarunkowań decyzji człowieka, funkcjonowania jego sumienia oraz odpowiedzialności moralnej. Książka pokazuje Kępińskiego jako psychiatrę i etyka. Jest całościowym opracowaniem koncepcji etycznej „krakowskiego Judyma”, dzięki której możemy bardziej poznać mechanizmy postaw i decyzji człowieka w bogactwie jego sfery przeżyć duchowych i psychicznych.

Sympozjum nt. Antoniego Kępińskiego (kliknij)


PR pr. II, Lumen, 03.02.2013 (niedziela) wywiad z autorem nt. książki

Zobacz również:
ks. Krzysztof Maj
49,90 zł
Jarosław Iwaszkiewicz
19,00 zł
Jan Galarowicz
29,90 zł
Cezary Kacprzak
19,00 zł
Bogdan Siwiec
24,90 zł
Monika Wąs
29,00 zł