ks Henryk Jagodziński
20,00 zł
Andrzej Zwoliński
39,90 zł
Volga Yerafeyenka
29,00 zł
Andrzej Kozioł
29,00 zł
ks. Andrzej Witko
20,00 zł
Jerzy Adam Świdziński
29,00 zł
ks. Marek Starowieyski
39,90 zł
Andrzej Kozioł
49,90 zł
Mariusz Rzeszutko
26,90 zł
Stanisław Dziedzic
42,00 zł
Zbigniew Iwański
17,00 zł
Zbigniew Iwański
25,00 zł