Michał Rożek
36,00 zł
Grzegorz Miśkiewicz
39,90 zł
Anna Golisz
42,00 zł
ks. Bogusław Nadolski
19,00 zł
Piotr Nesterowicz
27,00 zł
Zespół Historyczny Okręgowa Rada Adwokacka
19,00 zł
Andrzej Zwoliński
39,00 zł
Barbara Nawratowicz
29,00 zł