Robert Paweł Kamin
10,00 zł
ks. Marian Polak
29,90 zł
bp Jan Szkodoń
20,00 zł
Barbara Szczepanowicz
49,90 zł
Tomasz M. Dąbek OSB
19,00 zł
ks. Edward Staniek
19,00 zł