Starożytne Kościoły Wschodnie

Historia i Literatura

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
296
Wymiary:
168x240
ISBN:
978-83-7720-041-4
Rodzaj publikacji:
książka

  • 57,90 zł
  • Nakład wyczerpany

Ponad dwa tysiące lat od swojego pojawienia się, przekaz chrześcijański przemierzył długą i trudną drogę, docierając na wszystkie kontynenty. Powrót do jego korzeni oraz prześledzenie początkowych faz jego rozwoju stanowi zawsze fascynującą podróż, zwłaszcza, gdy – jak w przypadku niniejszej publikacji – przyjmuje się niecodzienny i rzadko brany pod uwagę punkt widzenia i spogląda się na temat z perspektywy chrystianizacji krajów znajdujących się poza granicami Imperium rzymskiego. Pierwsze tysiąclecie historii chrześcijaństwa było świadkiem narodzin i umacniania się wielkiego bogactwa odmian Kościołów wschodnich, z których wiele istnieje do dzisiaj. Każdy z tych Kościołów przyczynił się do rozprzestrzeniania się Ewangelii, stając się bytem o naturze religijnej, duchowej i doktrynalnej, ale także społecznej, obywatelskiej, politycznej i kulturalnej. Skoro właściwa chrześcijaństwu uniwersalna perspektywa rodzi się z sumy perspektyw lokalnych, to uwaga niniejszego studium – które powstało przy współpracy jednych z najwybitniejszych włoskich i zagranicznych ekspertów – skupia się na historii i literaturze Kościołów wschodnich w wąskim rozumieniu tego terminu (Kościołów koptyjskiego, etiopskiego, syryjskiego, asyryjskiego, indyjskiego, armeńskiego, gruzińskiego), ale także na innych, często pomijanych aspektach dotyczących judejskiego kontekstu korzeni chrześcijańskich, pierwszej literatury chrześcijańskiej, gnostycyzmu i manicheizmu, dzięki czemu uzsykujemy niezwykle precyzyjny i oryginalny obraz pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Współautorzy:
Giulia Sfameni Gasparro;
Michel van Esbroeck;
René Lavenant
;
Paolo Marrassini;
Tito Orlandi;
Romano Penna.