Tomasz M. Dąbek OSB
19,00 zł
ks. Edward Staniek
19,00 zł
Marta Zdanowska, Paweł Piotrowski
29,90 zł