Paweł Dąbrowski
39,90 zł
ks. Tomasz Jelonek
29,00 zł
bp Jan Szkodoń
27,90 zł
Jan Franczyk, Ireneusz Kowalewski
29,00 zł
Robert Paweł Kamin
10,00 zł
ks. Marian Polak
29,90 zł
bp Jan Szkodoń
20,00 zł
Tomasz M. Dąbek OSB
19,00 zł
ks. Edward Staniek
19,00 zł