Tomasz Niemirowski

Tomasz Niemirowski (ur. 1955), absolwent KUL, jest wykładowcą etyki zawodowej i filozofii w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Opublikował między innymi Od poczęcia do przebóstwienia. Zarys teorii rozwoju człowieka, O możliwości psychologii chrześcijańskiej, Zasady i normy wspierania rozwoju człowieka, Etyka dla psychologów i pedagogów.