ks. Andrzej Witko

Ks. Andrzej Witko (ur. 1966), profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, doktor habilitowany nauk humanistycznych (historia, historia sztuki, Polska Akademia Nauk 2002), doktor teologii (teologia duchowości, PAT, 1994), członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych San Telmo w Hiszpanii, Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności. Pochodzi z krakowskich Łagiewnik. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku w Krakowie. Napisał ponad 40 książek wydanych w Polsce, Niemczech, Holandii, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii i na Słowacji, poświęconych głównie problematyce Miłosierdzia Bożego, historii kultury i sztuki. Jest laureatem I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, nagrody im. ks. Szczęsnego Dettloffa oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów.
ks. Andrzej Witko
65,00 zł
ks. Andrzej Witko
42,00 zł
ks. Andrzej Witko
19,00 zł
ks. Andrzej Witko
19,00 zł
ks. Andrzej Witko
20,00 zł