Paolo Siniscalco

Paolo Siniscalco, emerytowany profesor historii chrześcijaństwa na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”. Na zdjęciu Paolo Siniscalco (pierwszy od prawej)