Reinkarnacja i wędrówka dusz

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2008
Oprawa:
miękka
Wymiary:
145x200
ISBN:
978-83-9272-674-6
Rodzaj publikacji:
książka

  • 29,00 zł
  • Nakład wyczerpany

 
  • Jaka jest śmierć?
  • Czym jest metempsychoza (wędrówka dusz)?
  • Co to jest reinkarnacja (powtórne wcielenie)?
  • Historia i znaczenie z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia
  • Starożytność i średniowiecze a współczesne spojrzenie na reinkarnacje i wędrówkę dusz...
  • Czy wyznawcy hinduizmu i buddyzmu mylą się, wierząc w reinkarnację?
  • A może Kościół katolicki myli się, odrzucając ją?
 
Z punktu widzenia przeciętnego człowieka śmierć jest końcem, po którym dotąd żywy człowiek staje się jedynie zespołem martwych elementów. Jego radości i zmartwienia, kaprysy i słabości, wszystkie doznania, które dzielił z innymi i które są dostępne żyjącym, już nie istnieją. Zostaje pustka.
Uświadomienie sobie tego rodzi najczęściej strach przed śmiercią, która staje się świętą i przeraźliwą prawdą.
Książka podejmuje analizę wędrówki dusz z teologicznego punktu widzenia. Twierdzenie, że istnieje reinkarnacja, czyli powtórne narodziny (powtórne wcielenie) czy wędrówka dusz (metempsychoza, transmigracja) w historii kościoła uchodziło za dziwactwo, a czasem wręcz zabobon. W ten sposób omijano twierdzenia, które były przedmiotem wiary i przekonań wielu ludzi. Należą do nich ludy prymitywne, które wiążą te wiarę z totemizmem i animizmem. Należą do nich także miliony wyznawców wielkich religii świata, takich jak hinduizmu, buddyzmu i dżinizmu.
Wyznawcami tej teorii w starożytności byli też orficy, Pitagores, Empedokles, Platon, neoplatonicy, gnostycy, manichejczycy. W średniowieczu Katarzy, a współcześnie wyznawcy New Age.
Czy Ci ludzie nie mieli racji? A może Kościół w swoich poglądach się myli...?Recenzje: