Crossroads of the Old Continent. Central and Southeastern Europe in the 19th and 20th Century

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2021
Oprawa:
miękka
Wymiary:
152x240
ISBN:
978-83-7720-633-1
Rodzaj publikacji:
książka

Data premiery:
2021-08-31
  • 30,00 zł
  • Nakład wyczerpany

Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (wcześniej: ,,Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”), to czasopismo naukowe wydawane przez Towarzystwo Doktorantów UJ, założone w 2010 roku. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny: publikują w nim doktoranci szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. ,,Monografia…” ukazuje się raz w roku w kilku tomach w formie papierowej oraz elektronicznej na portalu Academic Journals. Artykuły publikowane na łamach czasopisma muszą być powiązane z konkretnym tematem lub hasłem przewodnim tomu. Teksty poddawane są procedurze recenzowania przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora, ponadto informuje się, że Redakcja zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi działania antyghostwritingowe. Osoby zainteresowane publikacją artykułu w „Monografii…” proszone są o nadsyłanie materiałów w języku polskim lub angielskim. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Materiały powinny być opatrzone streszczeniem w języku polskim i angielskim, słowami kluczowymi, bibliografią dzieł cytowanych oraz notą o Autorze wraz z afiliacją i adresem mailowym.

 

Zachęcamy do nadsyłania artykułów do kolejnych tomów ,,Monografii…”. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

 

 

strona internetowa: https://doktoranci.uj.edu.pl/formalnosci

e-mail: monografia.tduj@gmail.com