Wojciech K. Kulczyk

Wojciech K. Kulczyk po ukończeniu studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej i krótkim okresie pracy naukowej w PAN wyjechał w 1965 roku do Afryki Południowej. Następne koleje losu rzuciły go do Anglii, gdzie po uzyskaniu doktoratu w dziedzinie laserów, kontynuował prace naukowe i rozwojowe. Na Zachodzie zaczął szukać odpowiedzi na pytania, jak powstał i rozwinął się człowiek, i jaki jest cel ludzkiego życia. Poszukiwania te skierowały go ku dociekaniom na temat powstania i rozwoju najwcześniejszych cywilizacji Egiptu i Sumeru jak również zainteresował się rozwojem głównych religii. Mieszkając w 1983 roku w Portugalii, zetknął się z nowymi, do tej pory nieznanymi informacjami na temat objawień w Fatimie, które wówczas nie były dostępne poza Portugalią. Połączenie wiedzy o Fatimie z wiedzą na temat cywilizacji i religii przyczyniło się do powstania hipotez, które są przedstawione w książce pt. Czy jesteśmy sami we wszechświecie?

Jego kariera zawodowa  obejmuje prace badawczo - rozwojowe na uniwersytetach i w przemyśle. Jest autorem trzech książek, 9 naukowych publikacji i 15 patentów. Jego zainteresowania obejmują biologię, rozwój życia, starożytne cywilizacje i religie. Jako  agnostyk  nie akceptuje hipotez nie popartych odpowiednimi dowodami naukowymi. Odrzuca udział sił nadprzyrodzonych, a także ślepej ewolucji w powstaniu i rozwoju życia. Jednocześnie akceptuje fakt, że obecna wiedza naukowa nie potrafi wyjaśnić wielu zjawisk. Takie podejście doprowadziło go do pracy nad powstaniem i rozwojem życia i zaowocowało jego najnowszą książką Nowa geneza życia. Najważniejszy eksperyment na ziemi.