Leon Zdzisław Pokorski (OFM)

O. Leon Zdzisław Pokorski, franciszkanin w Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Urodził się 29 marca 1967 roku w Wałbrzychu. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Wieliczce oraz studia filozoficzno - teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie, uwieńczone pracą magisterską z zakresu psychologii. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1994 roku.
Poeta, który sprowadził anioły na ziemię, przypisując im ludzkie atrybuty i słabości, które dotykają człowieka. Interesuje się teatrem, muzyką, malarstwem i poezją. Zajmuje się publicystyką. Jest krytykiem literackim, dziennikarzem i poetą. Ponadto tworzy teksty piosenek.
Opublikował zbiory wierszy: Spojrzenia, Godzina okrojona życiem, Anioły też płaczą, W cieniu skrzydeł, W blasku Serafina, Anioł nieborak siedzi zasmucony.
Ponadto tworzy teksty piosenek. Wydał płyty autorskie: Zobacz uśmiechnął się anioł, Czas by wzlecieć wysoko, Kamienie na drodze, Ręka Ojca.
Udział w innych płytach: Polscy tenorzy pamięci Jana Kiepury, Święta z kolędą, Wigilijny wieczór, Obok snów, Nadzieja.
Współpracował z Operetką – Mazowieckim Teatrem Muzycznym, z Radiem Józef i Praga w Warszawie. Współpracuje z rozgłośniami radiowymi i telewizyjnymi. Mieszka w Wieliczce w klasztorze Franciszkanów. Jest członkiem wielu organizacji artystycznych

Dziękujemy Foto Garzyńska, Barbara Kańska - Bielak za zgodę na wykorzystanie zdjęcia.

Leon Zdzisław Pokorski (OFM)
39,00 zł