abp Damian Zimoń

Damian Zimoń arcybiskup senior archidiecezji katowickiej. Urodził się 25 października 1934 roku w Niedobczycach k. Rybnika. Wykształcenie średnie uzyskał w Państwowym Liceum im. Powstańców Śląskich w Rybniku w latach 1948 – 1952. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Jako kleryk studiował teologię najpierw na Wydziale Teologicznym UJ w latach 1952 – 1954, a następnie w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 1954 - 1957. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Biskupa Juliusza Bieńka 21 grudnia 1957. Tytuł magistra teologii uzyskał na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1971 roku. W latach 1970 – 1977 kontynuował studia specjalistyczne z teologii pastoralnej (KUL) i historii liturgii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na seminarium ks. prof. Wacława Schenka. W 1977 roku obronił pracę doktorską pt. „Uczestnictwo wiernych we mszy św. na ziemiach polskich w XIX wieku”. W pracy duszpasterskiej posługiwał jako wikariusz w następujących parafiach: św. Marii Magdaleny w Tychach (1958-1962), Narodzenia NMP w Pszowie (1962-1966), śś. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach a także jako duszpasterz akademicki (1966-1967). W parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach posługiwał jako wikariusz adiutor (1967 - 1969). W 1969 roku został mianowany wicerektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie posługiwał do 1975 roku, kiedy to został mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (1975 - 1985). Pełnił także funkcję dziekana dekanatu Katowice - Północ (1975 - 1982). W Kościele Katowickim od 1970 roku został członkiem Diecezjalnej Rady Pastoralnej, a w 1975 roku członkiem Diecezjalnej Rady Pro Disciplina Seminarii. W 1976 roku został przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej oraz sekretarzem Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej. Brał udział w pracach I Synodu Diecezji Katowickiej 1972 – 1975 i Synodu Krakowskiej Prowincji Kościelnej jako przedstawiciel Diecezji Katowickiej. W styczniu 1975 roku został mianowany członkiem Komisji Episkopatu Polski do Spraw Duchowieństwa oraz członkiem Komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu (1975 - 1985). 3 czerwca 1985 roku został mianowany przez Jana Pawła II biskupem katowickim. Sakrę biskupią otrzymał w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk ks. Kard. Józefa Glempa Prymasa Polski. W 1992 roku Papież Jan Paweł II podniósł go do godności arcybiskupa i metropolity katowickiego. Jako ordynariusz katowicki pełnił także funkcję członka Rady Stałej Episkopatu Polski (1992 - 2007); przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Ogólnego (1989 - 2006). Abp Damian Zimoń należał także do Grupy Kontaktowej Episkopatu Polski i Niemiec (1992 - 2006), do Krajowego Komitetu Roku Jubileuszowego (2000) oraz do Rady Episkopatu Polski do spraw Ekumenizmu (od 2006 - 2011). W 1994 roku brał udział w Synodzie Biskupów w Rzymie nt. życia i posłannictwa osób konsekrowanych. Obecnie pełni funkcje opiekuna Duszpasterstwa Głuchych w Polsce (od 1985) oraz członka Komisji Episkopatu Polski do spraw Duchowieństwa (od 2006 ). Przeprowadził proces otwarcia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2000 do 2011 roku był jego Wielkim Kanclerzem.

Otrzymał następujące nagrody: Diamentowy Laur Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 1995 roku, Amicus Librorum w 1998 roku, Nagrodę im. Karola Miarki (1999), Śląski Oskar (2001), Wielki Krzyż Kawalerów Maltańskich „Pro merito melitensi" (2002), Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia (2002). W 2003 roku został wybrany  Honorowym Ślązakiem Roku 2003. W tym samym roku otrzymał także Nagrodę im. Wojciecha Korfantego. Jest także laureatem nagrody Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego „Śląski Szmaragd” z 2005 r. W 2007 roku otrzymał Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego. Abp Zimoń jest honorowym obywatelem Miasta Rybnik (2000), Tychy (2005), Piekary Śląskie (2005), Chorzów (2005), Katowice (2011). W 2006 roku został odznaczony tytułem Komandora z Gwiazdą Rycerskiego Zakonu Bożego Grobu w Jerozolimie.

foto: Paweł Piotrowski
 
abp Damian Zimoń
19,00 zł
abp Damian Zimoń
33,00 zł