Andrzej Zwoliński
79,00 zł
ks Stefan Misiniec
49,90 zł
Przemysław B. Tomanek, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
25,00 zł
Andrzej Zwoliński
33,00 zł
Robert Paweł Kamin
25,00 zł
Paweł Dąbrowski
39,90 zł
ks. Edward Staniek
25,00 zł
ks. Edward Staniek
33,00 zł
Sylwia Papier, Klaudia Węgrzyn
45,00 zł
Bożena Muchacka, Iveta Kovalčíková
27,00 zł
Magdalena Grochowalska, Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Lucyna Smółka, Aneta Wojnarowska
33,00 zł