Andrzej Zwoliński
79,00 zł
Przemysław B. Tomanek, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
25,00 zł
Paweł Dąbrowski
39,90 zł
ks. Edward Staniek
25,00 zł
ks. Edward Staniek
33,00 zł
Paweł Piotrowski
29,00 zł
Ks. Michał Jagosz
39,00 zł
ks. Marek Starowieyski
39,00 zł
Jacek Wierzbicki
49,00 zł
Agnieszka Szala
29,00 zł