Przemysław B. Tomanek, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
25,00 zł
ks. Edward Staniek
25,00 zł
ks. Edward Staniek
33,00 zł
ks. Tomasz Jelonek
29,90 zł
Kolegium Redakcyjne, Dominika Sozańska, Ireneusz Świtała
25,00 zł
ks. Wojciech Misztal, ks. Maciej Radej, ks. Robert Nęcek
49,90 zł
Bożena Muchacka, Iveta Kovalčíková
27,00 zł
Magdalena Grochowalska, Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Lucyna Smółka, Aneta Wojnarowska
33,00 zł
Robert Paweł Kamin
25,00 zł
ks Stefan Misiniec
49,90 zł
Andrzej Zwoliński
79,00 zł
Andrzej Zwoliński
33,00 zł
Paweł Dąbrowski
39,90 zł