Uroczystości odpustowe w kościele pod wzw. św. Pawła Apostoła w Wieliczce z udziałem zespołu ”Sine Nomine”

26 stycznia 2020 roku o godz. 11.00, zespół "Sine Nomine", działający pod patronatem Wydawnictwa PETRUS, uświetnił swoim śpiewem uczoczystą sumę odpustową w parafii pod wzw. św. Pawła Apostoła w Wieliczce, na zaproszenie proboszcza parafii ks. Andrzeja Klimary. Po mszy odbył się krótki koncert kolęd.