Wydawnictwo PETRUS wydało kolejną pozycje ks. prof. Tadeusza Ślipki SJ, która jest zbiorem wcześniej już przygotowanych oraz publikowanych artykułów jego autorstwa. Książka jest adresowana do czytelnika zainteresowanego przede wszystkim kwestami bioetycznymi, etyką lekarską, problematyką związaną z dylematami związanymi z homoseksualizmem. Porusza cnotę prawdomówności między innymi dylemat jakim jest granica „kłamstwa użytecznego” oraz obrony sekretu (tajemnicy). Etyka narodu oraz problematyka patriotyzmu zajmuje środkową część tej wieloaspektowej, wielowątkowej pozycji etycznej. Ostatnie rozdziały rozważają etyczne dylematu związane z etyką wojny. W nich też Autor podejmuje pytanie: czy w ogóle istnieje wojna humanitarna? Nadto rozwija refleksje wokół pokoju i jego wymiaru moralnego.
            Pozycja ta może być przykładem wykładni przede wszystkim personalistycznej bioetyki chrześcijańskiej, którą sam autor określa w słowie wstępnym następująco: „W tym rozumieniu bioetyka jest nauką, która bada w świetle moralnych zasad ogół działań, czyli aktów ludzkich, które polegają na specyficznych ingerencjach człowieka uwarunkowanych niezwykłością tzw. granicznych sytuacji życia ludzkiego. Wyróżniającą cechą bioetyki stanowi zatem dramatyzm sytuacji, których rzeczywistość określa dialektyka życia i śmierci, co skłania do podjęcia działań mających pokierować tą dialektykę ku temu, co człowiek uważa za dobre” (tamże, s. 5).
Książka posiada miękką oprawę, która rzutuje na jej przystępną cenę. Przygotowana przez Wydawnictwo PETRUS z Krakowa, które ma duże zasługi w popularyzowaniu dzieł znanego autora monumentalnych podręczników etycznych ks. prof. Tadeusza Ślipki SJ. Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach to Wydawnictwo wydało szereg jego dzieł etycznych, nowości bądź wznowienia czy kolejne wydania. Ukazały się: Etyczny problem samobójstwa (październik 2008), Bioetyka, najważniejsze problemy (grudzień/styczeń 2009), Godziwa obrona sekretu (kwiecień 2009), Kara śmierci. Za czy przeciw (sierpień 2009), Historia etyki w zarysie (styczeń 2010) prezentowane 9 dylematów etycznych (marzec 2010) oraz Spacerkiem po etyce (czerwiec 2010). Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy z Krakowa wraz z Wydawnictwem PETRUS mają wielką zasługę w popularyzowaniu etyki normatywnej (szczegółowej), a szczególnie bioetyki jednego z najbardziej znanych i najstarszych chrześcijańskich filozofów moralności, który jest czynnym aż po dzień dzisiejszy naukowcem/filozofem. Na okładce obok zdjęcia ks. Tadeusza Ślipki znajdują się godne odnotowania słowa rekomendujące książkę tego autora oraz zapowiedź problematyki, którą ona zawiera. Wspomniane słowa przygotował przedstawiciel dyrektor Wydawnictwa PETRUS dr Paweł Piotrowski.
            9 dylematów etycznych zostało napisane przystępnym językiem, z zachowaniem obiektywizmu światopoglądowego, a więc nie zawiera trudnej fachowej terminologii, wobec tego powinna zaciekawić każdego czytelnika, który jest zainteresowany współczesnymi dylematami etycznymi i bioetycznymi. Jest pozycją wartą polecenia ponieważ stanowi dobre vademecum do obecne toczących się dysput nad dylematami moralnymi.