Trudne, niezrozumiałe i niejasne miejsca w Biblii

Bardzo dobra książka!!!!
 
Wydawnictwo PETRUS podjęło inicjatywę wydania książki, podejmującej niezwykle trudny temat, bo dotyczący Biblii, czyli Świętego Pisma i najważniejszej Księgi chrześcijaństwa.
Te trudność potęguje fakt, że temat nie jest prozaiczny, bo dotyczy jednych z najtrudniejszych miejsc w Biblii, które poprzez niezrozumienie treści czytających, studiujących czy po prostu zgłębiających te Księgę stawiają pytania na które odpowiedź wcale nie jest łatwa, bo jak zinterpretować zachowanie Boga, który morduje pierworodne dzieci rodzin egipskich tylko dlatego, że Faraon nie chce wypuścić Izraelitów, na dodatek – o paradoksie – Bóg „uczynił” serce Faraona twardym, czyli takim, żeby nie wypuścił.... Jeśli Bóg specjalnie uczynił je twardym, to nie ma sensu dziwić się temu, że nie chciał ich wypuścić... Ale gdzie tu Miłość Boga do człowieka? Elementarne przykazania przekazane Mojżeszowi. Trzeba je samemu przestrzegać, żeby móc je dawać i o nich uczyć...
Dlaczego rydwany wojska faraona, które ruszyły w środek Morza czerwonego Bóg potopił? Przecież to byli niewinni mężczyźni mający rodziny, żony, dzieci, często byli jedynymi żywicielami rodzin. Ruszyli w pościg za Izraelem, bo tak rozkazał Faraon. To był rozkaz i nikt z nim nie dyskutował, nikt nie zastanawiał się nad teologicznymi racjami i nie szukał uzasadnienia dla słuszności wydawanych poleceń! Ale Bóg potopił tych – Bogu ducha – niewinnych ludzi – żołnierzy, którzy służyli Faraonowi i swojej ojczyźnie.
To są pytania i problemy, wokół których nie można przejść obojętnie. I każdy, kto z uwagą czyta Pismo Święte wcześniej czy później postawi pytanie o miłość Chrystusa posuniętą aż do śmierci krzyżowej i okrutność tego samego Boga kilkaset lat wcześniej... A to jedynie przysłowiowy wierzchołek góry lodowej, bo nie ma kartki, nie ma strony w Piśmie Świętym, która byłaby w całości przejrzysta, jasna i czytelna.
Uważny czytelnik postawi mnóstwo pytań, na które nie znajdzie odpowiedzi bez właściwego przygotowania teologicznego i odpowiedniej wiedzy biblijnej, dlatego potrzebna jest ta publikacja i potrzebne są takie publikacje, które w jakimś podstawowym stopniu przybliżą problemy, spróbują je wyjaśnić, zinterpretować w kontekście myślenia semitów, żyjących wiele setek lat temu a to, że tymi problemami zajmuje się jeden z czołowych biblistów polskich, ks. Jerzy Chmiel nabiera w tej perspektywie szczególnego znaczenia.