Za Rodziną = z Rodziną pod prąd

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
188
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-115-2
Rodzaj publikacji:
książka

  • 29,90 zł
  • Nakład wyczerpany

Książka ta dotyczy sytuacji rodziny w kontekście obecnego życia społecznego. Pokazuje, jak działania władz osłabiają rodzinę na płaszczyźnie ekonomicznej, pchając do kryzysu demograficznego. Prawodawstwo Europy ułatwia rozwody i aborcję, a utrudnia wychowanie. Państwo przejmuje tradycyjne funkcje rodziny. Poddaje ją nadzorowi biurokratycznemu. Rodzina jest jednak wspólnotą naturalną, która wyprzedza państwo. Miłość małżeńska i rodzinna pozostaje kluczowym czynnikiem szczęścia i rozwoju człowieka. Biblia i tradycja Kościoła są przeciwne rozwodom. Chrześcijaństwo stoi po stronie rodziny.

Michał Wojciechowski - teolog świecki, profesor Pisma Świętego w Olsztynie. Opublikował ponad 30 książek na temat Biblii, starożytności i etyki społecznej.

Nominacja do Nagrody Feniks 2015
Recenzja (Łukasz Adamski)


Omówienie (prof. Michał Wojciechowski, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski)