Teoria i praktyka edukacyjna wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w rozwoju osobistym

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
120
Oprawa:
miękka
Wymiary:
210 x 297
ISBN:
978-83-7720-751-2
Rodzaj publikacji:
książka


W książce starano ukazać się jak dzięki rozwojowi Internetu i technologii mobilnych, nowych narzędzi cyfrowych każde kolejne pokolenia zyskują nowe możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Omówiono przestrzenie kontaktów społecznych bezpośrednich i zapośredniczonych przez medium a także niektóre pozytywne i negatywne fenomeny życia społecznego
w sieci. Ponadto wyjaśniono istotę i cechy paradygmatu technologii informacyjnej stanowiące podstawę społeczeństwa informacyjnego. Ukazano, jak do refleksji badawczej można adaptować teorie z różnych nauk.


Uzasadniono, że współczesny proces uczenia (się) ewoluuje w kierunku meta-nauczania / quasi- nauczania eksponującego przede wszystkim samodzielne uczenie się człowieka. Przedstawiono wyniki ważniejszych badań autora koncentrujących się wokół dzieci, młodzieży i dorosłych jako uczestników procesów edukacyjnych w sieci.Zwrócono uwagę na wspierającą
rolę nowych mediów w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.


Jest to opracowanie, które w sposób całościowy ukazuje wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnych w edukacji i w rozwoju osobistym człowieka na różnych etapach jego życia.