Serce Jezusa w liturgii

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
280
Oprawa:
miękka
Wymiary:
168x240
ISBN:
978-83-61533-09-2
Rodzaj publikacji:
książka

  • 45,00 zł
  • Nakład wyczerpany

"Serce Jezusa" w Liturgii to solidne opracowanie "prehistorii" kultu na długo przed oficjalnym ustanowieniem Święta w Kościele Powszechnym oraz szczegółowe przedstawienie stanowiska Magisterium wobec rodzącego się liturgicznego kultu w XVIII w., w którym duży udział mieli biskupi polscy proszący Stolicę Apostolską o zatwierdzenie Mszy świętej o Sercu Jezusa. Książka ta w oparciu o najstarsze źródła przedstawia inspiracje biblijne, liturgiczne i patrystyczne formularza wotywnego i uroczystego Mszy o Sercu Jezusa.

Na podstawie analizy treści poszczególnych tekstów euchologijnych (modlitw formularzy) prezentuje także ich recepcję w wypowiedziach współczesnych teologów (m.in. K. Rahner, J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, czy B. Sesboüé). "Serce Jezusa" w Liturgii ukazuje się w nowym duszpasterskim roku, którego mottem jest "bądźcie świadkami miłości" i odkrywa tym samym przed nami Boskie Oblicze Miłości w Sercu Jezusa, tj. w Osobie Syna Bożego." (Chociaż publikowana praca stanowi rozprawę doktorską, to duszpasterz zatroskany o oparcie służby dla drugich na niezbywalnych fundamentach, znajdzie i wiele sugestii i refleksji dla przepowiadania, wzbogacenia stołu słowa Bożego)" z "przedmowy" ks. prof. Bogusława Nadolskiego.