Muzyczne inspiracje. Przygody z muzyką i wyobraźnią

Muzyka - obraz - słowo - ruch

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2023
Liczba stron:
104 (całość w kolorze)
Oprawa:
miękka
Wymiary:
152x240
ISBN:
978-83-7720-721-5
Rodzaj publikacji:
książka

Data premiery:
2023-03-31

(...). Zaprezentowana w książce Muzyczne inspiracje metoda Romualdy Ławrowskiej nazwaną Metodą Aktywnego Słuchania Muzyki zarówno w warstwie teoretycznej (założenia, cele, wskazówki do realizacji), jak i praktycznej (13 scenariuszy) uwzględnia twórczo najnowsze osiągnięcia nauki dotyczącej dziecka, w tym wiedzy: pedagogicznej, psychologicznej, teorii poznania i  neurodydaktyki, oraz miejsca edukacji muzycznej w paradygmacie edukacji zintegrowanej w przedszkolu i w klasach 1-3"."

z recenzji  prof.dr hab. Bożeny Muchackiej

 

Autorska koncepcja Aktywnego Słuchania Muzyki Romualdy (Romy) Ławrowskiej ukazuje nam nowe rozwiązania w zakresie uwrażliwiania dzieci na muzykę. Doceniam ją szczególnie, ze względu na brak podobnych kompleksowych prac teoretyczno-metodycznych w tym zakresie. Zaangażowanie autorów w proces inspiracji wyobraźni dzieci, umożliwienie im odczuwania zjawisk muzycznych i przeżywania walorów estetycznych muzyki jest godzien podziwu. Według mnie dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych zgodnie z wytycznymi zawartymi w omawianym opracowaniu mają możliwość głębokiego przeżywania muzyki, jak również wyrażenia swoich emocji, skojarzeń czy fantazji.
Recenzowana książka z pewnością zyska uznanie szerokiego kręgu odbiorców. Jest kierowana do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia. Może być stosowana w kształceniu muzyczno-metodycznym studentów specjalności pedagogicznych. Moim zdaniem stanowi również cenne źródło inspiracji dla rodziców, którzy chcą wprowadzać dzieci w arkana piękna muzyki klasycznej.

prof. Rafał Majzner

 

 

Książka Muzyczne inspiracje przeznaczona jest dla nauczycieli i wychowawców (ale też rodziców) dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia, którzy pragną w swej pracy wprowadzić dzieci w świat kultury muzycznej poprzez słuchanie arcydzieł muzyki instrumentalnej.

 

W książce zawarto propozycje zabaw inspirowanych  muzyką Modesta Musorgskiego Obrazki z wystawy, a także wierszami Zbigniewa Nowaka i opowiastkami. Są to wielostronne zabawy muzyczno - ruchowe z elementami inscenizacji, działań plastycznych i ekspresji słownej dzieci. Książkę wzbogacają i niewątpliwie zdobią kolorowe ilustracje wykonane przez dzieci ze szkoły w Krakowie, które powstały pod wpływem postępowania dydaktycznego zastosowanego przez nauczycielki klas 1 - 3 według opisu zamieszczonego w tej książce.

 

Nauczyciel znajdzie w książce szczegółowy zapis poleceń, pytań, zadań i czynności inspirujących uczniów do aktywności słuchowej i różnych rodzajów ekspresji. Dodano także nagranie na płycie CD cyklu utworów Obrazki z wystawy. W części wstępnej zawarto założenia i opis metody, której celem jest zintegrowane nauczanie-uczenie się muzyki poprzez aktywne wielostronne przeżywanie różnych gatunków sztuki.

 

Uczniowie dzięki tej metodzie inspirującej ich wyobraźnię mają sposobność odczuwania zjawisk muzycznych i przeżywania walorów estetycznych muzyki dyskretnie kierowani przez nauczyciela. Swoje emocje, skojarzenia, fantazje uczniowie wyrażają słowem, gestem i ruchem naśladowczym. Tworzą też scenki muzyczno-pantomimiczne, obrazy ruchowe, malują na papierze, grają na instrumentach perkusyjnych, recytują fragmenty wierszy.

 

Rodzice i/lub opiekunowie mogą pracować według tej metody w pracy domowej ze swoimi dziećmi. Wspólne przeżywanie dzieł, odkrywanie walorów estetycznych i języka muzyki może przyczyniać się do zacieśniania między nimi więzi uczuciowej i  porozumienia.

 

Przeznaczone do aktywnego słuchania muzyki przez dzieci Muzyczne inspiracje są drugą po Muzycznych animacjach[1] książką pary autorskiej Romualda Ławrowska i Zbigniew Nowak. Z Muzycznych animacji korzystają w pracy z dziećmi nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia. Stosuje się ją również w kształceniu muzyczno-metodycznym studentów specjalności pedagogicznych. Zweryfikowano też w różnych grupach wiekowych przydatność książki Muzyczne animacje do pracy z dziećmi. Wnioski z  badań  dowodzą przydatności  i atrakcyjności stosowania utworów z gatunku orkiestrowej muzyki ilustracyjnej w połączeniu z zaproponowaną w książce metodą aktywizującą.

W niniejszym opracowaniu poszerzono zakres zabaw o działania plastyczne, co wydaje się oczywiste w przypadku Obrazków z wystawy. Chociaż każda z tych dwóch publikacji może funkcjonować niezależnie, to możliwe jest skorzystanie z każdej z nich kolejno, lub pracować tylko z wybranymi dowolnie utworami.[1] R. Ławrowska, Z. Nowak, Muzyczne animacje. Aktywne słuchanie, przeżywanie, rozumienie muzyki przez dzieci. Karnawał zwierząt, Camille Saint-Saens, Wydawnictwo DUX, Warszawa 2014.Zobacz również: