Pieśń do świętej Rity

Hymn ku czci św. Rity (kliknij)

Obraz w filmie autorstwa Lidii Frydzińskiej - Świątczak


HYMN KU CZCI ŚWIETEJ RITY
(Pieśń do świętej Rity)

Święta Rito Patronko spraw trudnych
wstawiaj się za nami Twymi czcicielami
Błagaj za nami, prosimy ze łzami
Prosimy Cię

Weź moje prośby, zanieś przed tron Boży
Łzy i bezsilność, cierpienie i ból
Święta Rito wstawiaj się za nami
Niech Twa świętość wzmocni mnie