Męka Pańska w wyk. zespołu ”Sine Nomine” u OO. Franciszkanów w Wieliczce

19 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00, podczas liturgii Wielkiego Piątku, zespół Sine Nomine po raz piąty już uczestniczył w Misterium Męki Pańskiej w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej Księżnej Wieliczki.

Zespół wykonał także psalm responsoryjny z uroczystym "Chwała Tobie" w opracowaniu własnym na 5 głosów. Odgłosy spadających srebrników, krzyczących ludzi "Ukrzyżuj Go", wbijanych gwoździ, i innych okoliczności, towarzyszących śpiewanej Męce Pańskiej wywoływały dreszcze u słuchających, a także zadumę nad wydarzeniami, które miały miejsce podczas drogi Jezusa na Wzgórze "Trupich Czaszek".

Mękę Pańską wykonali: Paweł Piotrowski, Marek Turchan, natomiast o jej oprawę zadbały: Katarzyna Dziedzic, Agnieszka Kurowska, Małgorzata Śliwa.