Paweł Piotrowski, PETRUS Ensemble
39,90 zł
ks. Robert Nęcek, Paweł Piotrowski, Jerzy Trela
25,00 zł
Kacper Piotrowski, Paweł Piotrowski, Jerzy Trela
15,00 zł
Anna Dymna, Paweł Piotrowski, bp Jan Szkodoń
25,00 zł
Paweł Piotrowski, bp Jan Szkodoń, Jerzy Trela
25,00 zł
ks Stefan Misiniec, Paweł Piotrowski, Jerzy Trela
25,00 zł
ks. Kazimierz Ligęza
39,00 zł
s. Agnieszka Koteja, Paweł Piotrowski, Jerzy Trela
25,00 zł
zespół Sine Nomine
20,00 zł
Marek Mirosławski, Paweł Piotrowski, Jerzy Trela
25,00 zł
Paweł Piotrowski, bp Jan Szkodoń, Jerzy Trela
25,00 zł