Karolina Witek
39,00 zł
ks. Marek Starowieyski
49,00 zł
Władysław Sałacki
27,00 zł
Mateusz Borkowski, Marek Stefański
33,00 zł
Barbara Nawratowicz
29,00 zł
Eugeniusz Bąk
39,90 zł
Stanisław Dziedzic
39,90 zł
ks. Jan Kracik
39,99 zł
ks. Leszek Łysień
39,00 zł
Jan Galarowicz
29,00 zł
ks. Marek Starowieyski
25,00 zł
ks Stefan Misiniec, Paweł Piotrowski, Jerzy Trela
25,00 zł
Bogdan Siwiec
24,90 zł