Kolędowanie z zespołem ”Sine Nomine” w parafii pod wzw. św. Antoniego z Padwy w Krakowie

26 stycznia 2020 roku o godz. 16.00, zespół "Sine Nomine" kolędował wspólnie z parafianami w kościele św. Antoniego Padewskiego w Krakowie. Wspólne kolędowanie, trwające prawie półtorej godziny, przy niemal pełnym kościele, zakończyło się życzeniami noworocznymi zespołu i owacjach obecnych ludzi na kolędowaniu, na stojąco. To było jedno z piękniejszych kolędowań. Dziękujemy.
Magdalena Thomas