Sebastian Bednarowicz

Sebastian Bednarowicz (ur. 1980), absolwent arabistyki w Katedrze Orientalistyki UAM (2004). W 2009 roku otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa syriackiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół języków i tradycji piśmienniczych chrześcijan Bliskiego Wschodu i Kaukazu, w szczególności zaś literatury syriackiej. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych, przybliżających wiedzę o kulturze bliskowschodnich chrześcijan.
Sebastian Bednarowicz, ks. Bogusław Nadolski, Paweł Śpiewak
19,90 zł