Cezary Kacprzak

Cezary Kacprzak, (ur. 8 października 1975). Absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, gdzie w 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy: Filozofia Przyrody Leonarda da Vinci. Od 2008 roku wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu im. Bp. Jana Chrapka, gdzie wykłada: Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych, Etykę, Etykę służb cywilnych, Ochronę praw człowieka, Podstawy logiki prawniczej, Podstawy psychologii.

Autor w swoich badaniach filozoficznych bada wpływ myśli starożytnych filozofów na kształtowanie się problematyki myśli włoskiej przełomu piętnastego i szesnastego wieku. Wyniki tych badań dają historykom filozofii możliwość lepszego zrozumienia specyficzności renesansowej twórczości pisarskiej.

Cezary Kacprzak
19,00 zł