Andrzej Borowski

Andrzej Borowski, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Instytutu Polonistyki UJ (1991-2002), Kierownik Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej w Instytucie Polonistyki UJ (od 1999), Kierownik Zakładu Bibliografii Polskiej im. K. Estreichera UJ (od 1975), Przewodniczący Międzynarodowego Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych (w kadencji 1999–2001); Wiceprzewodniczący Rady Programu Akademia »Artes Liberales«.
Wykłady zagraniczne: visiting professor 1979–1980 w Katholieke Universiteit Leuven oraz w Rijksuniversiteit Gent (Belgia); wykłady: Ruhr Universität bochum (Niemcy), Université de Bourgogne w Dijon (Francja), Der Universität Zurich (Szwajcaria), Institut Nationale des Langues et Civilisations Orientales (Paryż), Centre de Civilisation Polonaise w Paris–Sorbonne IV (Paryż).
Zainteresowania naukowe: literatura polska i europejska średniowiecza, renesansu i baroku, komparatystyka literacka, neolatynistyka, translatologia, bibliografia.