Adam Rychlik

dr Adam Rychlik jest doświadczonym dydaktykiem. Pracował we wszystkich typach szkół. Ukończył polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Dysertację doktorską obronił w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest autorem nowatorskich artykułów Podmiotowość w nauczaniu zintegrowanym ortografii oraz Neurolingwistyczne programowanie w nauczaniu ortografii; współautorem książek: Słownik ortograficzny z regułami pisowni i interpunkcji, Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym, Ortografia i interpunkcja w szkole. Wiadomości i ćwiczenia oraz Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu. Jest nauczycielem akademickim w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień szeroko rozumianej komunikacji, etykiety językowej i dydaktyki języka ojczystego.
Ewa Dereń, Edward Polański, Adam Rychlik
39,90 zł