Adam Redzik

Adam Redzik (ur. 1977), prawnik i historyk. Autor stu kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu historii prawa, historii nauki i prawa porównawczego, tłumaczeń i opracowań tekstów źródłowych, a także recenzji, sprawozdań i tekstów popularnonaukowych.

Ukończył studia prawnicze i historyczne, a następnie uzyskał doktoraty z nauk humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski) i nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński). Specjalizuje się w historii prawa, historii nauki i prawie prywatnym porównawczym. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adiunktem na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowcą Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Od 2006 r. jest redaktorem w redakcji "Palestry".

W latach 2001–2005 był stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, a w latach 2007 i 2008 stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – w ramach programu START.

Adam Redzik (born 1977) is a Polish lawyer and historian, a lecturer at the Warsaw University and Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. He specializes in the history of law and science.

Stanisław Grodziski, Tomasz Kotliński, Dorota Malec, Adam Redzik, Andrzej Zoll
23,00 zł