Dorota Malec

Dorota Malec, profesor nauk prawnych, historyk prawa i administracji, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, autorka ponad 100 publikacji (w tym kilku monografii oraz podręczników) z zakresu dziejów prawa, wymiaru sprawiedliwości, notariatu, adwokatury, historii administracji i sądownictwa administracyjnego; członek Komitetu Redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Pracowni Wydawnictw Źródłowych oraz Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie.
Stanisław Grodziski, Tomasz Kotliński, Dorota Malec, Adam Redzik, Andrzej Zoll
23,00 zł