ks. Roman Zapała

Ks. Roman Zapała (ur. 1972), kapłan Archidiecezji Krakowskiej, święcenia Kapłańskie przyjął w 1999 roku. Duszpasterz (wikariusz) dzieci i młodzieży, obecnie w Sanktuarium bł. Anieli w Sieprawiu. W 2015 roku uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologi duchowości na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jego praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. Jana Machniaka, zatytułowana: Natura i przesłanie wizji Pana Jezusa u mistyczek krakowskich XX wieku: św. Faustyny Kowalskiej, Sł. Bożej Rozalii Celakówny, Sł. Bożej s. Pauli Zofii Tajber ukazuje trzy etapy jednej drogi do świętości chrześcijan trzeciego tysiąclecia, a także szczególne miejsce Polski w przygotowaniu świata na czasy ostateczne. Doktorat ten wspaniale wpisuje się w ogłoszony przez Ojca Świętego Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, pokazując, jak współczesny człowiek powinien na wzór Mistyczek krakowskich XX wieku, realizować miłosierdzie, głosić Królestwo Jezusa w świecie i dążyć do zjednoczenia z Bogiem. Doktorat ten ukazał się drukiem, jako pozycja książkowa pt. “Trzy schody do nieba”.
ks. Roman Zapała
19,90 zł
ks. Roman Zapała
25,00 zł
ks. Roman Zapała
17,00 zł