Anna Golisz

Anna Golisz, Absolwentka Wydziału Ogrodniczego, Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2004 roku (tamże) otrzymała stopień doktora nauk rolniczych. Od 2005 roku przebywała na stażu naukowym w Japonii otrzymując prestiżowe stypendium rządu japońskiego dla młodych naukowców. Obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej pasją są podróże i fotografika.
Anna Golisz
42,00 zł