Joanna Miecznik - Warda

Joanna Miecznik-Warda, PhD. - pedagog, terapeuta pedagogiczny, mediator, trener szybkiej nauki, wykładowca akademicki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zgłębianiu tajników dziecięcego umysłu i ich wpływem na efektywność nauczania.