ks. Marek Starowieyski

Marek Starowieyski, kapłan archidiecezji warszawskiej. Wybitny patrolog, historyk i biblista. Ur. 25 stycznia 1937 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 26.06.1960 roku. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Filologii Klasycznej) oraz KUL w Lublinie (patrolog). Jest specjalistą z literatury Wczesnochrześcijańskiej. Jest także redaktorem serii "Źródła monastyczne" oraz "Warszawskie Studia Teologiczne." Niekwestionowany autorytet w dziedzinie historii (pierwszych czterech wieków).
ks. Marek Starowieyski
39,90 zł
ks. Marek Starowieyski
46,00 zł
ks. Marek Starowieyski
49,00 zł
ks. Marek Starowieyski
39,90 zł
ks. Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, Tadeusz Ślipko (SJ)
39,00 zł
ks. Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, Tadeusz Ślipko (SJ)
39,90 zł
ks. Marek Starowieyski
19,00 zł
ks. Marek Starowieyski
19,00 zł
Paweł Piotrowski, ks. Marek Starowieyski, Jerzy Trela
25,00 zł
ks. Marek Starowieyski
27,00 zł
ks. Marek Starowieyski
39,90 zł
ks. Marek Starowieyski
49,00 zł
ks. Marek Starowieyski
19,00 zł
ks. Marek Starowieyski
25,00 zł