Janusz Kręcidło MS

Janusz Kręcidło MS, profesor tytularny nauk teologicznych w zakresie biblistyki, autor kilkunastu monografii naukowych o tematyce biblijnej oraz kilkuset artykułów. Kierownik Katedry Egzegezy Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Członek Rady Doskonałości Naukowej i Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Society of Biblical Literature (Atlanta, USA), European Association of Biblical Studies i Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Główne zainteresowania naukowe: metodologia i hermeneutyka biblijna, historia biblijna, egzegeza Nowego Testamentu, podejście antropologicznokulturowe do studiów nad Biblią. Popularyzator wiedzy biblijnej, przewodnik po ziemiach biblijnych.