Andrzej Mrozek

Andrzej Mrozek, doktor nauk humanistycznych, biblista, ugarytolog (autor wielu artykułów nt. literatury ugaryckiej), znawca wczesnego chrześcijaństwa, absolwent Biblicum, professore incaricato Gregoriana University, Rome (1996-1998), w latach 2009-2021 adiunkt w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, współpracował z jej założycielem prof. dr. hab. Andrzejem Flisem.